Over ons

TML AG is een jonge en dynamische onderneming die zich richt inzake het scheepsmanagement op zowel zeevaart als binnenvaart. Wij zijin een flexibele en efficiënte organisatie met opdrachtgevers in heel west Europa, met als doel: het op des kundige en collegiale wijze ondersteunen van international opererende scheepvaartondernemingen. TML AG is de grootste in zijn soort en werkt nauw samen met gespecialiseerde ondernemingen in heel Europa.

Wij leveren een breed dienstpakket aan scheepeigenaren.

De kern activiteiten in het scheepsmanagement zijn:

• Technisch management: - Begleiding bij repartie
- Onderhoud
- Begleiding bij nieuwbouw
• Financieel management: - Participatie
- Beheeren en verzoren van kasgelden
- Fiscaal en juridische advies
- Afwikkeling haven en kanaalgelden
- Oprichting en begleiding van firma`s
- Subsidieaanvragen
- Financieringen
- Verzekeringen
- Administratie
• Crew management: - Crew
- Stages
- Medische keuringen
- Opleidingeng
- Proviandering
• Safety management: - Veiligheidsadvis
- Risico-inventarisatie
- Veiligheidsinspecties
- ISO begeleidingen